środa, 25 maja 2016

Konstrukcja ploty z plastyku na ogrodzenie i furtę ze sztachet nie zada zezwolenia na budowę ani sygnalizowania tego faktu do urzędu wyjąwszy szczególne przypadki.

Budowa plot z plastiku na ogrodzenie i furtę ogrodzeniowa nie zada pozwolenia na to oraz informowania tego faktu starostwu powiatowemu z wyjątkiem szczególnych przypadków.

Plot z plastiku na plot i bramę ze sztachetek nie przewyższające poziomu 2,2 m budowane pomiędzy dwoma graniczącymi działkami nie zadają żadnych formalności biurowych. Tyczy się to także ogrodzeń prowizorycznych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia wymaga:
  1. stawiamy ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych i innych miejsc publicznych (nie dotyczy płotów niedaleko dróg prywatnych i wew. nie będących drogami generalnymi)
  2. stawianie ogrodzenia przekraczającego 2,2 m wysokości bez względu na umiejscowienie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia wznoszenia balaski plastikowe na ogrodzenie i furtę ze sztachetdokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym względnie urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamysłu budowy ogrodzenia winno określać gatunek ogrodzenia, metodę wykonania jego montażu a także planowany termin zapoczątkowania budowy.
  5. Oprócz zgłoszenia wypada doczepić oświadczenie o prawie do dysponowania posiadłością w zamiarach budowlanych oraz o ile jest to potrzebne przez starostwo rysunek ogrodzenia.

Od czasu do czasu do stawiania balaski plastikowe na ogrodzenie i bramkę ogrodzeniowa zadane są dodatkowe uzgodnienia tj. np. aprobata administratora drogi na lokalizacje wjazdu.

Stawianie płotu wolno zacząć po 30 dniach od momentu zgłoszenia zamiaru jego konstrukcji, o ile starostwo nie wniesie wcześniej protestu. Protest może zaistnieć w sytuacji, jak projektowane plotki z Winylu na plot i furtę ze sztachet jest niezgodne z określeniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasku drogowym projektowanej drogi. W sytuacji kiedy przewidywane plotki Winylowe na ogrodzenie i furtę ze sztachetekprzypuszczalnie może grozić bezpieczeństwu ludzi ewentualnie mienia, np. przez blokowanie widoczności, konstrukcja takiego ogrodzenia może potrzebować dostania pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamysłu konstrukcji ogrodzenia jest ważne przez dwa lata. Brak przystąpienia do prac przez ten czas skutkuje unieważnieniem zgłoszenia i w wypadku ochoty wybudowania ogrodzenia nieodzowne staje się ponowne zgłoszenie tego faktu.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz